Författarbesök

Sara gör författarbesök i skolklasser, på bibliotek eller i andra sammanhang. 

Sara är medlem i Sveriges Författarförbund samt i Författarcentrum och följer därmed deras riktlinjer för arvode.