”Måste-läsning” för våra barn!

15.09.2015 11:10

Denna bok rekommendera jag varmt som ”måste-läsning” för våra barn. Mörka tankar, sorg och smärta är lika självklart i det vi kallar ”livet” liksom glädje, lust, och välmående. Psykisk ohälsa är vår moderna tids nya folksjukdom och depression är mycket vanligt förekommande idag. Sara Galli benämner det så träffande och bildligt vackert – det är tankarna som drabbas och ändrar färg – tankarna blir sjuka. Hon skriver på ett finkänsligt, lättförståeligt och framförallt icke-värderande samt respektfullt sätt. Den här boken bör finnas både hemma, inom barnomsorgen och vården. Simone Reiche Nordström, Barnsjuksköterska, egenföretagare inom ramen friskvård för hjärnan, (H)järnkoll-ambassadör