"färg är känslornas språk, vilket också gestaltas fint i den här boken" - Popcornmannen Poppe

26.04.2016 09:19

Galli och Molid skriver om ett barns tankar kring sin mammas depression. Hur barnet tänker, reagerar och agerar på mammans beteende. Jag brukar säga att färg är känslornas språk, vilket också gestaltas fint i den här boken. Galli och Molid skriver om ett barns tankar kring sin mammas depression. Hur barnet tänker, reagerar och agerar på mammans beteende. Läs hela inlägget här.