Filminstitutets handledning för Mamman flickan och demonerna tipsar om boken.

21.08.2016 09:14

Filminstitutet har tagit fram en handledning till Suzanne Ostens film "Mamman flickan och demonerna". Den är tänkt som vägledning kring hur pedagoger som visar filmen kan diskutera med eleverna kring filmens tema. I handledningen ger de även boktips inom samma tema, bl.a När mammas tankar ändra färg. Du kan läsa hela handledningen här.