Föreningar för psykisk hälsa och suicidprevention rekommenderar boken

09.09.2015 10:53

Flerta organisationer som arbetar för psykisk hälsa och sucidprevention rekommenderar boken på deras hemsida eller i nyhetsbrev, se nedan.

Nov: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsas (NASP) nyhetsbrev tipsar om boken

Sep: Nyhetsbrev Suicidprevetion i Väst. 

Sep: Nyhetsbrev MIND - ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stöder människor i kris.

Sep: Nyhetsbrev Suicide Zero samt lästips på deras sida. 
Sep: SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - tipsar om boken i deras litteraturlista