Jan Beskow, Professor, läkare, suicidforskare

15.08.2015 11:17

Det är glädjande att Sara Galli tagit sig an detta svåra område med en bok som rakt på sak men ändå med varm känslighet beskriver depression. Det är en fin och nyanserad bok med ett värdefullt innehåll. Jag tror den kommer att göra stor nytta.                    Jan Beskow, Professor, läkare, suicidforskare