Sven Bremberg, Barnläkare, docent i Socialmedicin

30.09.2015 11:04

Boken är utmärkt! Rätt ton för att tala med barn. Boken är värdefull också för vuxna. En central tanken inom suicidprevention är att göra fler förtrogna med att självmordstankar är normala. Det avgörande är att vara så förtrogen med sådana tankar att tanken inte övergår till handling. Då kan tillfället att få läsa din bok med ett barn bidra till ett sådant reflekterande förhållningssätt. Tack för en mycket värdefull bok!