Om författaren 

Sara Galli (f-70) är författare, föreläsare och utbildare. Hon har examen som beteendevetare vid Stockholms Universitet. Hennes inriktning är pedagogik med specialintresse att möta barn i svåra livssituationer.

Sara debuterade med barnboken Får hundar korvar i himlen?(2014). Sara var själv med om flera dödsfall som barn och möttes då med tystnad och få förklaringar. Hon anser att vuxna har en viktig roll i att våga prata om död och sorg med barn och är övertygad om att det är viktigt att barn får uttrycka sina känslor genom ilska, gråt, ord och frågor – oavsett om det är ett djur eller en familjemedlem som dött. 

I augusti 2015 kom Saras andra bok När mammas tankar ändrade färg som ur barnets perspektiv skildrar hur det kan vara när en förälder är deprimerad. Ämnet berör många barn då psykisk ohälsa idag är en växande folksjukdom. Sara har själv erfarenhet av depression och suicid i sin närhet och vet hur svårt det kan vara att göra psykisk sjukdom begriplig för barn. Att vuxna vågar tala öppet med barn om psykisk ohälsa är ett viktigt bidrag för att minska den tabubeläggning som finns kring psykiska sjukdomar.

Sara är medlem i Sveriges Författarförbund och Författarcentrum

Om illustratören 

Mats Molid (-74) är utbildad på institutionen för bildpedagogik på Konstfack. Han driver företaget Molidillustration och undervisar även i grafisk illustration och formgivning på gymnasiet i Borås. 2010 debuterade Mats som barnboksförfattare och illustratör med boken Du – blir en björn. Sedan dess har ytterligare fem titlar getts ut.

"Det är något speciellt att få arbeta med barnböcker. Fantasin får utlopp och själva bildskapandet erbjuds en frihet som lockar och utmanar. Inte sällan knyts mänskligt djup till korta berättelser som lyckas beröra såväl den vuxne läsaren som det lilla barnet som lyssnar. Djupa och varma känslor sätts i rörelse i det viktiga möte som uppstår mellan berättelse, barn och förälder."

Läs gärna mer om Mats och hans företag Molidillustration här